Privacy Disclaimer

De website van Kleiaasj (http://www.kleiaasj.nl) kunt u geheel anoniem raadplegen. Er worden geen gegevens aangaande de identiteit van de bezoekers van deze website vastgelegd, aan derden verstrekt of verkocht.

De informatie die u aan Kleiaasj.nl verstrekt bij het eventueel opslaan van uw gegevens en bij het aanmaken van een persoonlijk profiel zal nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt of verkocht .

Kleiaasj publiceert regelmatig een elektronische nieuwsbrief, deze ontvangt u als u zich hiervoor inschrijft. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich via de link “afmelden”, vermeld in de nieuwsbrief, uitschrijven.

Als u geen informatie, met uitzondering van de elektronische nieuwsbrief, wenst te ontvangen dan kunt u uw gegevens hier tegen laten blokkeren of de toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. U kunt dit ons als volgt laten weten:

Per e-mail:
info@kleiaasj.nl

Per brief:
Kleiaasj
Passage 5-A
6301 DW Valkenburg aan de Geul

Op bovenstaand adres kunt u ook terecht voor vragen met betrekking tot het privacybeleid van Kleiaasj.

Inzagerecht

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u te allen tijde verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik ervan. Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Het recht op verzet is een verzoek tot beëindigen van de gegevensverwerking.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar oud zijn) daarvoor schriftelijk een verzoek indienen. Het verzoek kunt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis), sturen naar het hierboven vermelde adres.

Kleiaasj.nl
Valkenburg aan de Geul, 1 januari 2012